Εργασία CY - GR

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού-Πρόσληψη 158 Ατόμων για ΔΕΔΔΗΕ

Written by admin

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου συνολικά 158 θέσεων για την Ανώνυμη Εταιρεία “Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας” και συγκεκριμένα:

110 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
10 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
38 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Τρίτη, Ιούλιος 17, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

file:///C:/Users/packard%20bell/Downloads/document%20(9).pdf