Εργασία CY - GR

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού – Πρόσληψη 42 Ατόμων

Written by admin

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 42 ατόμων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Απρίλιος 27, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

file:///C:/Users/packard%20bell/Downloads/document%20(8).pdf