Εργασία CY - GR

ΒΟΗΘΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑΣ – ΛΕΜΕΣΟ (ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

Avatar
Written by admin
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ
221311
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
ΝΑ ΜΙΛΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ
Τόπος Εργασίας
Διεύθυνση ΜΗΝΑ ΔΑΜΑΣΚΥΝΟΥ 20Α
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
Ενορία / Χωριό ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΚΑΤΩ
Επαρχία ΛΕΜΕΣΟΣ
Ταχυδρομικός Κώδικας 3012
Αριθμός Τηλεφώνου 99315255/25388745
Αριθμός Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΙΡΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Εβδομαδιαίος Μισθός (μεικτός) Από   Μέχρι
Μηνιαίος Μισθός (μεικτός) * Από 600   Μέχρι 600
OXI
ΜΕΡΙΚΗ
5
06:00 12:30
OXI
Γλώσσες
# Γλώσσα Επίπεδο Ανάγνωσης Επίπεδο Γραφής Επίπεδο Ομιλίας
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις.
Στοιχεία Εργοδότη
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΙΣΑΒΕΛΛΑ
Διεύθυνση ΜΗΝΑ ΔΑΜΑΣΚΥΝΟΥ 20Α
Επαρχία ΛΕΜΕΣΟΣ
Ταχυδρομικός Κώδικας 3012
Αριθμός Τηλεφώνου 99315255/25388745
Αριθμός Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δίκτυο Eures
NAI
OXI
OXI
OXI
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Διεύθυνση ΜΗΝΑ ΔΑΜΑΣΚΥΝΟΥ 20Α
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
Ενορία / Χωριό ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΚΑΤΩ
Επαρχία ΛΕΜΕΣΟΣ
Ταχυδρομικός Κώδικας 3012
Αριθμός Τηλεφώνου 99315255/25388745
Αριθμός Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΕ ΚΑΝΤΙΝΑ (ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
221310
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ 5 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΩΡΑ
1
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ
Τόπος Εργασίας
Διεύθυνση ΜΗΝΑ ΔΑΜΑΣΚΥΝΟΥ 20Α
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
Ενορία / Χωριό ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΚΑΤΩ
Επαρχία ΛΕΜΕΣΟΣ
Ταχυδρομικός Κώδικας 3012
Αριθμός Τηλεφώνου 99315255/25388745
Αριθμός Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΙΡΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Εβδομαδιαίος Μισθός (μεικτός) Από 75   Μέχρι 75
Μηνιαίος Μισθός (μεικτός) * Από 325   Μέχρι 325
OXI
ΜΕΡΙΚΗ
5
09:00 12:00
OXI
Γλώσσες
# Γλώσσα Επίπεδο Ανάγνωσης Επίπεδο Γραφής Επίπεδο Ομιλίας
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις.
Στοιχεία Εργοδότη
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΙΣΑΒΕΛΛΑ
Διεύθυνση ΜΗΝΑ ΔΑΜΑΣΚΥΝΟΥ 20Α
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
Ενορία / Χωριό ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΚΑΤΩ
Επαρχία ΛΕΜΕΣΟΣ
Ταχυδρομικός Κώδικας 3012
Αριθμός Τηλεφώνου 99315255/25388745
Αριθμός Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δίκτυο Eures
NAI
OXI
OXI
OXI
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Διεύθυνση ΜΗΝΑ ΔΑΜΑΣΚΥΝΟΥ 20Α
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
Ενορία / Χωριό ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΚΑΤΩ
Επαρχία ΛΕΜΕΣΟΣ
Ταχυδρομικός Κώδικας 3012
Αριθμός Τηλεφώνου 99315255/25388745
Αριθμός Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο