Εργασία CY - GR

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση Ηπείρου – Πρόσληψη 26 Ατόμων

Written by admin

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 26 ατόμων και συγκεκριμένα:

ΥΕ Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Τρίτη, Μάρτιος 12, 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%A5%CE%A346%CE%9C%CE%9A6%CE%A0-%CE%93%CE%9F%CE%A3?inline=true