Εργασία CY - GR

Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης – Πρόσληψη 5 Ατόμων

Written by admin

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, που εδρεύει στο Δήμο Ξάνθης του Νομού Ξάνθης και συγκεκριμένα:

ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης (Φυλάκων)

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Ιανουάριος 18, 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%92%CE%A046907%CE%A9-%CE%92%CE%953?inline=true