Εργασία CY - GR

Γεν. Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσ. Αθηνών-Πρόσληψη 14 Ατόμων

Written by admin

Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Άγιος Σάββας” ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων και συγκεκριμένα:

ΥΕ Προσωπικό Εστίασης – Ειδικότητας Τραπεζοκόμων

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Τετάρτη, Αύγουστος 22, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%919%CE%9F469%CE%97%CE%948-%CE%94%CE%9B%CE%A8?inline=true