Εργασία CY - GR

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Πρόσληψη 20 Ατόμων

Written by admin

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 20 ατόμων και συγκεκριμένα:

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη, Σεπτέμβριος 13, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%A9%CE%9246%CE%A88%CE%966-%CE%A1%CE%919?inline=true