Εργασία CY - GR

Γυμναστήριο Καισαριανής – Πρόσληψη 3 Ατόμων

Written by admin

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων και συγκεκριμένα:

ΥΕ Προσωπικό Φυλάκων

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη, Μάρτιος 14, 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%98%CE%9C46%CE%A8%CE%96%CE%A45-%CE%A0%CE%A5%CE%A3?inline=true