Εργασία CY - GR

Γ.Ν. Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Άργους – Πρόσληψη 29 Ατόμων

Written by admin

Το Γ.Ν. Αργολίδας για τη Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 29 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας – Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους, που εδρεύει στο Δήμο Άργους- Μυκηνών του Νομού Αργολίδας και συγκεκριμένα:

ΥΕ προσωπικό καθαριότητας (Ειδικότητα καθαριστών/τριών

ΔΕ Μαγείρας

ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (ειδικότητας τραπεζοκόμων – λαντζέρων-βοηθών μαγείρου)

ΥΕ φύλακες- νυκτοφύλακες

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Δεκέμβριος 11, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/71%CE%9A%CE%A94690%CE%924-%CE%A6%CE%A5%CE%96?inline=true