Εργασία CY - GR

Γ.Ν.Λιβαδειάς-Θηβών – Πρόσληψη 17 Ατόμων

Written by admin

Το Γ.Ν.Λιβαδειάς-Θηβών για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θηβών, ανακοινώνει την πρόσληψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 17 ατόμων  για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας, που εδρεύει στη Θήβα και συγκεκριμένα:

ΔΕ Φυλάκων

ΥΕ Καθαριστών/στριών

ΥΕ Καθαριστών/στριών

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη, Ιανουάριος 25, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Θήβας