Εργασία CY - GR

Δήμος Αγκιστρίου – Προσληψη 5 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Αγκιστρίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων και συγκεκριμένα:

1 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
1 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
3 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη, Ιούλιος 12, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.agistri-island.gr/dimos.php?l=gr&mode=mun_news&id=304&type_id=10