Εργασία CY - GR

Δήμος Βόλου – Πρόσληψη 3 Ατόμων

Written by admin

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) Δήμου Βόλου, ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα  για τη στελέχωση των δοµών ΚΗΦΗ Βόλου, Αγριάς και Ν. Αγχιάλου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράµµατος Θεσσαλίας 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναµικού – ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση» που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ µε τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Ηµερησίας φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) στη Θεσσαλία» και συγκεκριμένα:

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Τετάρτη, Μάρτιος 21, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/73%CE%A6%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%A8%CE%A9-%CE%92%CE%A8%CE%A1?inline=true