Εργασία CY - GR

Δήμος Βύρωνα – Πρόσληψη 7 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Βύρωνα ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 7 ατόμων για την κάλυψη αναγκών µε την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου του ∆ήµου Βύρωνος, που εδρεύει στο Βύρωνα, και συγκεκριµένα:

ΠΕ Γυμναστών ειδικότητας Κολύμβησης και δίπλωμα Ναυαγοσώστη

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Ιανουάριος 12, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%A3%CE%94%CE%A99%CE%95-3%CE%A1%CE%9D?inline=true