Εργασία CY - GR

Δήμος Δεσκάτης – Πρόσληψη 2 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Δεσκάτης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του και συγκεκριμένα:

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Οκτώβριος 16, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%9A%CE%A5%CE%A99%CE%A5-%CE%A0%CE%97%CE%A7?inline=true