Εργασία CY - GR

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων – Πρόσληψη 3 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Στερεά Ελλάδα 2014- 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ –ΕΚΤ», στον ∆ήµο ∆ιρφύων – Μεσσαπίων που εδρεύει στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας και συγκεκριµένα:

1 ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός
1 ΠΕ Ψυχολόγος
1 ΔΕ Βοηθητικού Προσωπικού

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη, Ιανουάριος 25, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A3%CE%99%CE%9B%CE%A992-%CE%A67%CE%9C?inline=true