Εργασία CY - GR

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Πρόσληψη 4 Ατόμων

Written by admin

Ο Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” ανακοινώνει την πρόσληψημε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  4 ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ν. Αττικής και συγκεκριμένα:

2 ΥΕ Φύλακες
2 ΥΕ Καθαριστές

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Οκτώβριος 13, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C5%CE%9F%CE%9F%CE%95%CE%945-%CE%92%CE%9C%CE%9D?inline=true