Ψυχολογία

Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου – Πρόσληψη 5 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, που εδρεύει στη Ζαγορά του Νομού Μαγνησίας και συγκεκριμένα:

· Πέντε (5) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στο Δημοτικό Κατάστημα στη Ζαγορά, ταχ.δ/νση: Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 370 01, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, και συγκεκριμένα στο Γραφείο Προσωπικού, αρμόδιος υπάλληλος ο κος Στεργίου Γεώργιος (τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.106) εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου στη Ζαγορά και στην Τσαγκαράδα, δηλαδή έως και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.e-dimosio.gr/wp-content/uploads/e-dimosio/decisions/okazork-7do-59fb1b5819282.pdf