Ψυχολογία

Δήμος Ηγουμενίτσας – Πρόσληψη Γυμναστή

Written by admin

Η Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία & Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», που εδρεύει στην Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα:

ΠΕ Γυμναστή

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη, Σεπτέμβριος 28, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%A31%CE%9F%CE%9A%CE%95%CE%9A-%CE%A4%CE%A6%CE%9D?inline=true