Εργασία CY - GR

Δήμος Θάσου – Πρόσληψη 25 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 25 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου, που εδρεύει στη Θάσο και συγκεκριμένα:

7 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
18 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Δεκέμβριος 15, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/678%CE%A3%CE%A9%CE%A1%CE%94-%CE%9D9%CE%9B?inline=true