Εργασία CY - GR

Δήμος Θήρας – Πρόσληψη 6 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  6 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) του Δήμου Θήρας, που εδρεύει στη Θήρα Ν. Κυκλάδων, και συγκεκριμένα:

3 ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων
3 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Ιανουάριος 22, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%9B9%CE%A9%CE%A1%CE%9D-1%CE%9C%CE%95?inline=true