Εργασία CY - GR

Δήμος Ιωαννιτών – Πρόσληψη 2 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει την Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου : «CoproductioN with Nature for City Transitioning, Innovation and Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING NATURE» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 και συγκεκριμένα:

1 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Σάββατο, Μάιος 26, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%91%CE%9E%CE%A9%CE%95%CE%A9-57%CE%9F?inline=true