Εργασία CY - GR

Δήμος Ιωαννιτών – Πρόσληψη 4 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα Ν. Ιωαννίνων και συγκεκριμένα:

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων)

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Ιανουάριος 22, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.ioannina.gr/p2/index.php?option=com_enviti&view=enviti&enuid=10