Εργασία CY - GR

Δήμος Καισαριανής – Πρόσληψη 9 Ατόμων

Written by admin

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Καισαριανής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 9 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, (παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους), της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και δ.τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», που εδρεύει στο Δήμο Καισαριανής και συγκεκριμένα:

Σερβιτόρος και Βοηθός Σερβιτόρος

Βοηθός Μάγειρα

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Ιανουάριος 15, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%94%CE%9F%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%A8-8%CE%9C%CE%A1?inline=true