Εργασία CY - GR

Δήμος Μυκόνου – Πρόσληψη 20 Ατόμων

Written by admin

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μυκόνου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων και συγκεκριμένα:

1 ΠΕ Πολιτικών/Ηλεκτρολόγων/Τοπογράφων Μηχανικών
1 ΠΕ Λογιστών
1 ΤΕ Βοηθών Λογιστών
1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
1 ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων
2 ΔΕ Δακτυλογράφων
1 ΔΕ Ταμίων
2 ΔΕ Τεχνιτών Αποχέτευσης
2 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων Α’ Τάξης
3 ΔΕ (πρακτικών) Μηχανικών Συντηρητών Γ’ Τάξης
2 ΥΕ Εργατών Καθαρισμού

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη, Φεβρουάριος 22, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D1%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A7-%CE%A1%CE%9A%CE%96?inline=true