Εργασία CY - GR

Δήμος Νάουσας – Πρόσληψη 1 Ατόμου

Written by admin

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμουμε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νάουσας, που εδρεύει στη Νάουσα και συγκεκριμένα:

ΔΕ Μηχανοτεχνίτης Οχημάτων

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Ιανουάριος 22, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.naoussa.gr/files/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9D%CE%91%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%9F%CE%A7%201%202018.pdf