Εργασία CY - GR

Δήμος Νέας Ζίχνης – Πρόσληψη 7 Ατόμων

Written by admin

Το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Νέας Ζίχνης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος στο Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού ∆ήµου Ν. Ζίχνης», που εδρεύει στη Νέα Ζίχνη Νοµού Σερρών και συγκεκριµένα:

3 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
1 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων
1 ΔΕ Μαγείρων – Μαγειρισσών
2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Τρίτη, Φεβρουάριος 20, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A89%CE%97%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%A0-4%CE%932?inline=true