Εργασία CY - GR

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας – Πρόσληψη 2 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 2 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Παιδείας και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διδασκαλία Εικαστικών Τεχνών» και συγκεκριμένα:

1 ΠΕ Δάσκαλος Εικαστικών (Γλυπτικής)
1 ΠΕ Δάσκαλος Ζωγραφικής

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Ιανουάριος 19, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A62%CE%A846%CE%9C%CE%A90%CE%99-%CE%9F%CE%A6%CE%9E?inline=true