Εργασία CY - GR

Δήμος Παλλήνης – Πρόσληψη 17 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 17 ατόμων και συγκεκριμένα:

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Τύπου JCB)
12 YE Eργάτες Καθαριότητας
4 ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Σεπτέμβριος 17, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%9C%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%9A-%CE%A3%CE%91%CE%91?inline=true