Εργασία CY - GR

Δήμος Πειραιά – Πρόσληψη 3 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα για την υλοποίηση του έργου BLUES στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+.

Οι Συµβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε:

1 Στελέχους Παροχής Υπηρεσιών για το BLUES One Stop Shop Portal (διάρκειας 60 ανθρωποημερών)
1 Επιστημονικού Υπευθύνου στον τομέα Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών (διάρκειας 35 ανθρωποημερών)
1 Επιστημονικού Υπευθύνου στον τομέα Τουρισμού Κρουαζιέρας και Ναυτιλίας (διάρκειας 122 ανθρωποημερών)

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Φεβρουάριος 23, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A78%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%A5-0%CE%937?inline=true