Εργασία CY - GR

Δήμος Περιστερίου – Πρόσληψη 19 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 19 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Περιστερίου, που εδρεύει στο Περιστέρι Ν. Αττικής και συγκεκριμένα:

6 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
10 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Δεκέμβριος 8, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%A0%CE%92%CE%A9%CE%9E2-%CE%9D%CE%A5%CE%91?inline=true