Εργασία CY - GR

Δήμος Πύλης – Πρόσληψη 15 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Πύλης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15 ατόμων και συγκεκριμένα:

∆Ε Οδηγών

∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργου

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων

ΥΕ Εργατών καθαριότητας εσωτερικών χώρων

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Τρίτη, Μάρτιος 12, 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://dimospylis.gr/wp-content/uploads/2019/03/anak.pdf