Εργασία CY - GR

Δήμος Χίου – Πρόσληψη 16 Ατόμων

Written by admin

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων και συγκεκριμένα:

11 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Απορριμματοφόρων
3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Σεπτέμβριος 17, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7570%CE%A9%CE%97%CE%9D-%CE%A7%CE%9E%CE%9C?inline=true