Εργασία CY - GR

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου – Πρόσληψη 23 Ατόμων

Written by admin

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιτριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου, και συγκεκριμένα:

Διάρκειας οκτώ (8) μηνών:
1 ΔΕ Υπαλλήλων Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων
1 ΔΕ Υπαλλήλων Ελλιμενισμού
1 ΥΕ Υπαλλήλων Καθαριότητας

και Διάρκειας έξι (6) μηνών:
14 ΔΕ Υπαλλήλων Παραλίας
2 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου Πληροφοριών – Ανταλλακτηρίου Συναλλάγματος
4 ΥΕ Υπαλλήλων Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Μάιος 21, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%9A%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%94%CE%A5-2%CE%9B2?inline=true