Εργασία CY - GR

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου – Πρόσληψη 9 Ατόμων

Written by admin

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Κρήτης) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 9 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης και συγκεκριμένα:

ΠΕ Οικονομολόγος

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (αμιγώς λογιστικού)

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΠΕ (Αγρονόμος) Τοπογράφος Μηχανικός

ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί

ΥΕ Εργάτης

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Σάββατο, Ιανουάριος 20, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A8%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%97-%CE%997%CE%97?inline=true