Εργασία CY - GR

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου – Πρόσληψη 6 Ατόμων

Written by admin

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ατόμων και συγκεκριμένα:

3 ΤΕ Προσχολικής Αγωγής
3 ΔΕ Βοηθοί βρεφοκόμοι

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Τετάρτη, Ιανουάριος 23, 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%98%CE%A6%CE%9F%CE%9B0%CE%A3-95%CE%A8?inline=true