Εργασία CY - GR

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη – Πρόσληψη 2 Ατόμων

Written by admin

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των γραφείων της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα:

1 ΠΕ Διοικητικού
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ελλείψει ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός ελλείψει ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Οκτώβριος 13, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.dimosaristoteli.gr/gr/municipality/3055