Εργασία CY - GR

Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου – Πρόσληψη 2 Ατόμων

Avatar
Written by admin

Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων και συγκεκριμένα:

1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος
1 ΔΕ Βοηθός Βρεφοκόμος

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη, Σεπτέμβριος 27, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%92%CE%9C%CE%9F%CE%9A6%CE%94-%CE%97%CE%9C4?inline=true