Εργασία CY - GR

Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων & Νεωτέρων Μνημείων – Πρόσληψη 7 Ατόμων

Written by admin

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά  7 ατόμων και συγκεκριμένα:

1 ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
3 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
2 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
1 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Ιανουάριος 18, 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A504653%CE%A04-%CE%A4%CE%915?inline=true