Εργασία CY - GR

Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. – Πρόσληψη 108 Ατόμων

Written by admin

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την περιοχή της Αττικής, συνολικά εκατόν οκτώ (108) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων (Ε.Λ.Τ.Α.) Α.Ε., που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής, και συγκεκριµένα:

70 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
38 ΥΕ Διαμετακομιστών

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Φεβρουάριος 16, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9538%CE%9F%CE%A1%CE%A12-%CE%A9%CE%91%CE%A5?inline=true