Ψυχολογία

Ελληνικά Ταχυδρομεία – Νομός Χαλκιδικής – Πρόσληψη 15 Ατόμων

Written by admin

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων του Νομού Χαλκιδικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας – Θράκης που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα:

5 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
10 ΔΕ Διανομέων

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Μάρτιος 9, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A34%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%A12-%CE%9B%CE%9E2?inline=true