Εργασία CY - GR

Ελληνικά Ταχυδρομεία – Πρόσληψη 18 Ατόμων

Written by admin

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνουν την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας ως εξής:

1 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Ιωάννινα – Κεντρικό Κατάστημα)
1 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Ιωάννινα – Κατάστημα 2)
1 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Ιωάννινα – Κατάστημα Ανατολής)
2 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Κέρκυρα – Κεντρικό Κατάστημα)
1 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Παραμυθιά)
1 ΔΕ Διανομέων (Μέτσοβο)
6 ΔΕ Διανομέων (Ιωαννίνων – Μονάδα Διανομής)
1 ΔΕ Διανομέων (Άρτα – Μονάδα Διανομής)
1 ΔΕ Διανομέων (Κέρκυρα – Μονάδα Διανομής)
2 ΔΕ Οδηγών (Ιωάννινα – Μονάδα Διανομής)

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη, Φεβρουάριος 22, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.elta.gr/Portals/0/%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%9F%CE%A75-%CE%97%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A5.pdf