Εργασία CY - GR

Ελληνικά Ταχυδρομεία – Πρόσληψη 41 Ατόμων

Written by admin

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 41 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων (Ε.Λ.Τ.Α.) Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής, και συγκεκριµένα:

 ΔΕ Οδηγοί για τον Νομό Αττικής, .

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Τρίτη, Φεβρουάριος 20, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.elta.gr/Portals/0/%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3/%CE%A3%CE%9F%CE%A7%204%202018%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%99.pdf