Εργασία CY - GR

Ελληνικά Ταχυδρομεία – Πρόσληψη 64 Ατόμων

Written by admin

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) ατόμων για τους Νομούς Αττικής, Κυκλάδων, Σάμου, Δωδεκανήσου, Λέσβου και Χίου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών και συγκεκριμένα:

4 ΔΕ Διανομέων (Ν. Αττικής)
5 ΔΕ Διανομέων (Ν. Κυκλάδων)
7 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Ν. Κυκλάδων)
3 ΔΕ Διανομέων (Ν. Σάμου)
1 ΔΕ Οδηγών (Ν. Σάμου)
15 ΔΕ Διανομέων (Ν. Δωδεκανήσου)
1 ΔΕ Οδηγών (Ν. Δωδεκανήσου)
12 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Ν. Δωδεκανήσου)
7 ΔΕ Διανομέων (Ν. Λέσβου)
1 ΔΕ Οδηγών (Ν. Λέσβου)
2 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Ν. Λέσβου)
4 ΔΕ Διανομέων (Ν. Χίου)
1 ΔΕ Οδηγών (Ν. Χίου)
1 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (Ν. Χίου)

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη, Μάρτιος 1, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%A4%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%A12-%CE%9F0%CE%A4?inline=true