Εργασία CY - GR

Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας – Πρόσληψη 2 Ατόμων

Written by admin

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορίας Αρχαιοτήτων Άρτας, που εδρεύει στην Άρτα και συγκεκριμένα:

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Απρίλιος 16, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%9904653%CE%A04-%CE%91%CE%9D%CE%A7?inline=true