Εργασία CY - GR

Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου – Πρόσληψη 3 Ατόμων

Written by admin

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα (3) τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου και συγκεκριμένα:

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης λίθου)

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Τρίτη, Απρίλιος 17, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8894653%CE%A04-1%CE%A93?inline=true