Εργασία CY - GR

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής – Πρόσληψη 20 Ατόμων

Written by admin

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης ως ακολούθως:

1 ΠΕ Αρχαιολόγου
1 ΠΕ Μηχανικού ειδικότητας Πολιτικών, µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
1 ΠΕ Μηχανικού ειδικότητας Τοπογράφων, µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων και την Γεωπληροφορική
16 ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών (για ανασκαφικές εργασίες)
1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού µε εξειδίκευση στην διοικητική και οικονοµική διαχείριση έργων χρηµατοδοτούµενων από προγράµµατα της Ε.Ε. που υλοποιούνται µε τη µέθοδο της αυτεπιστασίας

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Τετάρτη, Σεπτέμβριος 19, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%9A%CE%A44653%CE%A04-9%CE%92%CE%9A?inline=true