Εργασία CY - GR

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας – Πρόσληψη 2 Ατόμων

Written by admin

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, που εδρεύει στην Θήβα, και συγκεκριμένα:

 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Ιανουάριος 15, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%927%CE%934653%CE%A04-%CE%920%CE%92?inline=true