Ψυχολογία

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας – Πρόσληψη 11 Ατόμων

Written by admin

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά  11 ατόμων τεχνιτών και ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 8 μήνες για την εκτέλεση του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ » υποέργο 1 στην Σ.Α.Ε.Π. 066 με κωδικό 2014ΕΠ06600000 προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδος με υλοποίηση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και συγκεκριμένα:

ΔΕ Μαρμαροτεχνίτες και

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, Σεπτέμβριος 22, 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.culture.gr/DocLib/5_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20%CE%98%CE%95%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A5%202017%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf