Εργασία CY - GR

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λεβαδέων – Πρόσληψη 5 Ατόμων

Written by admin

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λεβαδέων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με πέντε (5) άτομα για το Πρόγραμμα Στέγασης και Βοήθειας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων, από 1/7 έως και 31/12/2018 και συγκεκιμένα:

1 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημόνων
2 ΔΕ Συνοδών
1 ΔΕ Επιστατών
1 ΥΕ Διερμηνέων

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, Ιούνιος 18, 2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E6%CE%91%CE%9F%CE%9E%CE%A85-3%CE%A19?inline=true