Εργασία CY - GR

Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης – Πρόσληψη 4 Ατόμων

Written by admin

Το Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης (ΛΕΜΜ-Θ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα:

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Τετάρτη, Ιανουάριος 24, 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D6%CE%96469%CE%97%CE%A46-%CE%A7%CE%A52?inline=true